Про нас

Про Товариство

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПЕЕР УА»

Скорочене найменування: ТОВ «ЕПЕЕР УА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43838314

Місцезнаходження: Україна, 02055, місто Київ, Дарницький район, вулиця Княжий Затон, будинок 2/30, код території за КОАТУУ 8036300000

Відомості про державну реєстрацію: Номер запису 1001981020000012822, дата запису 25.09.2020

Інформація про основні показники діяльності на підставі звітності, поданої до Національного банку України, доступна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 

Перелік власних вебсайтів:https://epeer.com.ua

Керівники, власники істотної участі

Директор (одноосібний виконавчий орган, керівник): Чабан Ганна Володимирівна.

Головний бухгалтер: Опанасюк Інна Олександрівна.

Наглядова (спостережна) рада не створювалась.

Члени виконавчого органу не володіють акціями (частками у статутному капіталі) ТОВ «ЕПЕЕР УА».

 

Учасники ТОВ «ЕПЕЕР УА»: 

Пилипюк Тарас Петрович (громадянин України), пряме володіння часткою у статутному капіталі ТОВ «ЕПЕЕР УА» у розмірі 55%;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПЕЕР» (Польща), місцезнаходження: Польща, 48-870, місцевість Катовіце, пошта Катовіце, вул. Алея Болеслава Кривоустова, 4, офіс 1, пряме володіння часткою у статутному капіталі ТОВ «ЕПЕЕР УА» у розмірі 45%.

Учасниками ТОВ «ЕПЕЕР УА» не контролюються інші юридичні особи.

Контролери (кінцеві бенефіціарні власники): 

Пилипюк Тарас Петрович (громадянин України), пряме володіння істотною участю в ТОВ «ЕПЕЕР УА» у розмірі 55%;

Яжомб Мацєй (громадянин Польщі), опосередковане володіння істотною участю в ТОВ «ЕПЕЕР УА» через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕППЕР» (Польща) у розмірі 37,49%.

 

Предметом діяльності (перелік фінансових послуг) ТОВ «ЕПЕЕР УА» є виключно надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Рішення про ліквідацію ТОВ «ЕПЕЕР УА» не приймалось.

Справа про банкрутство ТОВ «ЕПЕЕР УА» не порушувалась, процедура санації ТОВ «ЕПЕЕР УА» не застосовувалась.

ТОВ «ЕПЕЕР УА» утворено не у формі акціонерного товариства, тому звіт про корпоративне управління не складався.

Відокремлені підрозділи ТОВ «ЕПЕЕР УА» не створювались.

Умови, вартість, ціни/тарифи надання фінансових послуг

Cума кредиту (позики): від 500 грн. до 5 000 грн. (залежить від кредитної історії, платоспроможності позичальника)

Строк кредитування: до 30 днів.

Процентна ставка за користування кредитом від 0,01% до 2% на день.

Комісія за видачу та/або обслуговування кредиту: не передбачена.

Забезпечення: без забезпечення

Детальні умови кредитних продуктів

Договір про надання фінансових послуг ТОВ «ЕПЕЕР УА» передбачає:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору.

Клієнт (споживач) має право на відмову від договору (на одностороннє розірвання, припинення договору) протягом 14 днів з моменту його укладення. Про свою відмову від договору (одностороннє розірвання, припинення договору)  клієнт (споживач) повідомляє ТОВ «ЕПЕЕР УА» у письмовій формі. У випадку відмови клієнта (споживача) від договору (дострокового розірвання, припинення договору) клієнт (споживач) зобов’язаний сплатити ТОВ «ЕПЕЕР УА» всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом в день розірвання договору (пункт 5.3 примірного кредитного договору).

б) мінімальний строк дії договору не застосовується;

в) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

г) порядок внесення змін та доповнень до договору;

Внесення змін та доповнень до договору оформлюється шляхом підписання сторонами додаткових договорів (угод) у письмовій формі в такому порядку: 

письмова пропозиція про внесення змін до договору надсилається іншій стороні листом або вручається під особистий підпис;

сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;

якщо сторона договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у передбачений договором строк, пропозиція вважається не прийнятою; 

якщо сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір (угода) укладається за місцезнаходженням ТОВ «ЕПЕЕР УА» в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді;

зміни до договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору (угоди). Всі зміни, доповнення та додатки до договору, підписані обома Сторонами, є його складовою і невід'ємною частиною (пункт 8.2 примірного кредитного договору).

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

 

 
 

Контакти:
Адреси:

02055, м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30

Телефон гарячої лінії:

+38 (099) 197-87-97 
+38 (093) 197-87-97 
+38 (068) 197-87-97

email: info@epeer.com.ua

Графік роботи служби клієнтської підтримки

Понеділок – п’ятниця (за винятком святкових і неробочих днів згідно законодавства України): з 09:00 до 20:00

Субота-неділя з 10:00 до 16:00

Графік роботи Товариства

Понеділок – п’ятниця (за винятком святкових і неробочих днів згідно законодавства України): з 09:00 до 18:00

Вихідні дні: субота – неділя, святкові та неробочі дні згідно законодавства України.

Вихідні дні

Субота – неділя, святкові та неробочі дні згідно законодавства України.