Інформація

Виписка з ЄДР

Статут

Фінансова звітність за І квартал 2021

Свідоцтво про реєстрацію фінансової компанії

Витяг з державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фанансових послуг

Механізми захисту прав споживачів та додаткова інформація.

Примірний кредитний договір.

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (розміщено 01.09.2021, чинні з 01.09.2021) Втратили чинність з 06.01.2022р.

Порядок взаємодії із споживачами фінансових послуг ТОВ "ЕПЕЕР УА" при врегулюванні простроченої заборгованності (вимоги щодо етичної поведінки)

Політика конфіденційності

Інформація для споживача, який прострочив виконання зобов'язань за договором про надання споживчого кредиту, що укладений з ТОВ "ЕПЕЕР УА"

Порядок повідомлення ТОВ "ЕПЕЕР УА" про уповноваженого представника, який буде представляти інтереси споживача при врегулюванні простроченої заборгованості

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (втратили чинність з 01.09.2021)

Примірний договір про надання споживчого кредиту (розміщено 01.09.2021, чинний з 01.09.2021). Втратив чинність 23.11.2021

Відомості про колекторську компанію, з якою укладено договір врегулювання заборгованості та порядок розгляду нею звернень громадян

Інформація про порядок та процедуру захисту персональних даних споживачів

Офіційні правила програми лояльності ТОВ "Епеер УА"

Інформація щодо отримання споживчого кредиту

 

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (розміщено 06.01.2022, чинні з 06.01.2022).Втратили чинність 23.11.2021

Стуруктура власності станом на 01.01.2022р.

Примірний договір про надання споживчого кредиту (розміщено 23.11.2021 року, чинний з 23.11.2021 року, втратив чинність 04.02.2022 року)

Примірний договір про надання споживчого кредиту (розміщено 04.02.2022 року, чинний з 04.02.2022 року)